You are here: Home ANBI

ANBI

Wilt u ons financieel steunen? DEAF is erkend als een officiële organisatie tot Algemeen beogend nut (ANBI). Wie ons steunt kan gebruik maken van een speciale belastingregeling.

Meer informatie hierover kunt u vinden op www.belastingdienst.nl

DEAF is een stichting
KvK registratie 53330412
RSIN 850840910

Doelstelling

De stichting DEAF heeft als doelstelling: het vormen van een internationaal uitwissel- en presentatieplatform op het gebied van mediakunst, vormgeving en architectuur met een culturele en sociale agenda.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
het periodiek organiseren van een internationaal interdisciplinair festival en aanverwante activiteiten met daarin een netwerkfunctie voor de sector, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleidsplan

Stichting DEAF beraadt zich over de toekomst. Zodra het plan voor een nieuwe Dutch Electronic Art Festival bekend zijn, zal dit gepubliceerd worden.

Directie

Directeur: A. M. Adriaansens

Raad van Toezicht

B. Debackere (voorzitter)
J.C. Brouwer

Financiële verantwoording

DEAF 2014

Balans 31-12-2014: PDF

Exploitatierekening 2014: PDF

Festivalverslag: PDF

DEAF 2012

Balans 31-12-2012: PDF

Exploitatierekening 2012 PDF

Festivalverslag 2012: PDF